Value Case Methodology animatie

19 January 2021

Hoe bij complexe innovatieprojecten toch tot consensus te kunnen komen?

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • Storyboard
  • Illustraties
  • 2D animatie
  • 3D animatie

Terralemon heeft een film gerealiseerd voor TNO over een methode om in complexe samenwerkingsverbanden tot een consensus te kunnen komen.

Grootschalige innovatieprojecten helpen Nederland verder. Maar deze transitieprojecten zijn vaak complex en omvatten meerdere partijen met verschillende belangen. TNO heeft een methode ontwikkeld om in verschillende stappen tot een consensus te kunnen komen waarin de afzonderlijke partijen het voor hen maximaal haalbare resultaat kunnen behalen. TNO noemt dit de Value Case Methodology.

Bij zo'n complex en omvangrijk transitieproject is een reguliere businesscase niet meer afdoende om alle aspecten en belangen van stakeholders in kaart te brengen. De Value Case Methodology is daarentegen een gestructureerd beslisinstrument waarbij de verschillende belangen op een zorgvuldige manier objectief en onafhankelijk in beeld worden gebracht. Nu de verschillende opties helder zichtbaar zijn kan er eenvoudig geschoven worden met de waardes van de variabelen zodat alle gevolgen direct zichtbaar worden. Op die manier helpen we partijen tot een geïnformeerde onderhandeling te komen en tot een gezamenlijke investeringsbeslissing.

"Een uitdaging naar mijn hart. In deze animatie is het ons gelukt om een complexe abstracte methode op een verhelderende manier te kunnen vertellen. Het beste compliment van TNO is dat we ze door het productieproces ook inhoudelijk verder hebben geholpen bij de aanscherping van de methode."

Manon van der Wal, Senior digital art director bij Terralemon