TNO 

8 June 2023

De reëele bedreigingen van onze Noordzeebodem

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • Storyboard
  • 3D animatie
  • Editing
  • Music and sound

Terralemon heeft een film voor TNO gerealiseerd waarin de bedreiging voor onze Noordzee-infrastructuur geschetst wordt en hoe we deze vitale infrastructuur kunnen beschermen.

Vitale infrastructuur op de zeebodem moet worden beschermd tegen sabotage en digitale aanvallen. TNO wil de urgentie van betere beveiliging van de Noordzeebodem onder de aandacht brengen en samenwerking aanjagen. Onze taak was om in een korte video die boodschap duidelijk over te brengen aan een breed publiek.

De video moest passen binnen een bredere campagne over de beveiliging van de Noordzeebodem. Door te starten met actuele nieuwsberichten over dit onderwerp (met op de achtergrond een video waarbij we onder de golven duiken) pakken we meteen de aandacht en laten we zien dat de dreiging reëel is.

_

Een kaart van de infrastructuur op de Noordzeebodem maakt duidelijk dat het netwerk complex is, en dat het dus niet makkelijk is om dit allemaal te controleren en te beveiligen. We eindigen met een positieve noot waarin we schetsen waar TNO dit probleem aanpakt.