NIP Beroepenstructuur

25 May 2023

Glashelder de nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg in kaart

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Concept
  • Script
  • 2D animatie

Voor de huidige en toekomstige psychologen hebben we bij Terralemon samen met NIP en NVP een explanimation gecreëerd die glashelder de transitie naar de toekomstbestendige beroepenstructuur uitlegt.

"Psychologen hebben nu veel verschillende functienamen, beroepstitels, specialismen en expertises. Voor cliënt en verwijzer is het vaak niet duidelijk wie wat doet op welk niveau. Daardoor zijn mensen die psychologische zorg nodig hebben, vaak lang op zoek naar de juiste zorgprofessional."

En dus werken de twee grootste psychologen beroepsverenigingen NIP en NVP aan een nieuwe beroepenstructuur.

Om de verschillen tussen de nieuwe en de oude vergelijkbare termen en beroepstitels duidelijk te laten zien, heeft onze explanimation een schematische aanpak gekregen.

Het oranje en de eigentijdse aquarel-stijl van het logo en de gezamenlijke NIP NVP huisstijl gebruiken we om het geheel een herkenbare feel mee te geven.