Het programma Mass Customization

31 March 2021

High End animaties over de grootschalige ontwikkeling van de productie van aanpasbare zonnelaminaten

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • Storyboard
  • Layout
  • 3D animatie
  • Music and sound

Terralemon heeft voor TNO een animatie gerealiseerd over zonnelaminaat en een brede aanpak van de productie daarvan. Zonnelaminaten zijn buigbare zonnepanelen die je overal op kunt aanbrengen. Ze zijn er zelfs als transparante folies. Dat biedt enorm veel voordelen voor de inpassing van zonnepanelen in allerlei veelvormige producten. De zonnelaminaten kunnen bijvoorbeeld ingepast worden in dakpannen, auto's, huizen en geluidsschermen. 

TNO maakt binnen het programma Mass Customization een rendabele grootschalige productie van aanpasbare zonnelaminaten mogelijk. Er is een test-productielijn opgezet die zal dienen als blauwdruk voor de toekomstige productie op veel grotere schaal. Bestaande bedrijven en startups worden uitgenodigd om deze productielijnen te adopteren en zo de verdere beschikbaarheid voor de bouw, infrastructuur en auto-industrie mogelijk te maken.