Campagne Feed the future

2019

Hoe zetten we technologie in om de voedselketen te optimaliseren?

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • 3D animatie
  • Editing

Duurzame landbouw is de toekomst. Terralemon heeft voor TNO de campagne vormgegeven waarin te zien is welke innovatieve rol TNO vervult binnen de optimalisatie van de voedselproductieketen.

Terralemon heeft in nauw contact met TNO de campagne 'Feed the future' gerealiseerd. TNO is een game-changer. En juist op het gebied van de verduurzaming van de landbouw is veel te innoveren. Hoe zorgen we dat iedereen – van ondernemer tot consument – de vruchten plukt van deze optimalisatie? Door alle afzonderlijke stakeholders binnen de keten te laten profiteren van een optimaal samenspel in productie van voedsel. Minder uitstoot, meer opbrengst en hogere kwaliteit.

De productie van voedsel gaat gepaard met veel uitstoot en heeft grote impact op het klimaat en de aarde. We kunnen de schade beperken door te stoppen met zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk te produceren. We zullen met elkaar moeten kijken naar zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

TNO heeft veel kennis ontwikkelt om de gehele keten in de voedselproductie te optimaliseren door middel van digitalisering. Doordat ze zoveel mogelijk data over alle schakels verzamelen ontstaat er een goed inzicht in de vele ketens binnen de  landbouwproductie. Wanneer de tuinbouwer meet hoe het klimaat in zijn kassen zich ontwikkelt kan hij zijn teeltstrategie aanpassen. Soms zelfs op plantniveau. Met real-time sensor data kun je koeien monitoren en daarmee zorgen dat de koe langer gezond en productief blijft. Hoe gedetailleerder de data, hoe gerichter de planten verzorgd kunnen worden, hoe beter dierenwelzijn gewaarborgd kan worden, hoe beter uitstoot en verspilling tegen gegaan kan worden. Maar ook om te leren om efficiënter te kunnen werken en waar geld bespaard kan worden en waar mogelijkheden liggen om extra geld te verdienen. Zo kan de Agrosector blijven voldoen aan de strenger wordende eisen, zonder dat een gezonde bedrijfsvoering in het gedrang komt.