Exposense

10 October 2022

Animaties die laten zien hoe fijnstofmetingen bijdragen aan een beter inzicht over fijnstofreductie

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Concept
  • Script
  • Storyboard
  • 3D animatie
  • Music and sound

Terralemon heeft voor TNO een animatie ontwikkeld waarin uitgelegd wordt hoe fijnstofmetingen van burgers in combinatie met het landelijk meetnet de uitstoot van fijnstof kan terugdringen.

Om fijnstof te kunnen monitoren zijn er kaarten ontwikkeld die aantonen waar fijnstof zich bevindt en waar het naartoe beweegt.

Om dit te laten zien in de explanimation hebben we gebruikt gemaakt van open streetmap data om Utrecht in maquette stijl na te bouwen. In Houdini hebben we vervolgens de fijnstof geanimeerd als een swarm die over de straten en gebouwen heen beweegt.

22 February 2023

Animatie voor TNO over een nieuwe aanpak van fijnstof

Ons ontwerp- en animatieteam bij Terralemon bracht dit verhaal van TNO over een nieuwe fijnstofaanpak tot leven nadat we eerst een helder script hadden ontwikkeld. Naast de normale 3D tools hebben we particle-simulaties losgelaten op een realistische stad die we met Open Source Data in 3D hebben gecreëerd.

Bij TNO ontwikkelen ze sensortechnologie om realtime op lokaal niveau fijnstof te meten. Dit geeft inzicht in de schadelijkheid, bronnen en bijbehorende samenstelling van fijnstof. Daarnaast passen ze rekenmodellen toe om voorspellingen over verspreiding en blootstelling te maken. Zo helpen ze bedrijven en overheden weloverwogen, effectieve maatregelen te nemen om de emissie te beperken.

Ook de kracht van animatie ervaren?

19 December 2022

Huisstijl van TNO in animatie

Vanaf september 2022 heeft TNO een nieuwe huisstijl die nu volop wordt vertaald naar bewegend beeld.

De visuele identiteit is in house aangescherpt, de site is vernieuwd en de grafische media kregen nieuwe layouts.

Terralemon is verantwoordelijk voor de vertaling van die huisstijl naar animatie waarbij we voor de verschillende doelen een stijl hebben gedefinieerd. Een grafische stijl met de kenmerkende TNO outlines en de volle kleuren en een meer tactiele stijl voor meer impact. De animatiestijlen worden komend jaar aangescherpt en verder afgestemd.

Eerder hebben we al een basis videopakket gemaakt met videotitels, watermerken, bumpers en outro's.