Collaboratieve Business Modellen

2020

Een nieuw perspectief voor het vormgeven van transitieprocessen

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • 3D animatie

Terralemon heeft een film gerealiseerd voor TNO over het vormgeven van complext transitieprocessen.

Systeemveranderingen zijn noodzakelijk, maar transitieprocessen zijn complex. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De manier waarop we nu leven leidt tot klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit, wereldwijde pandemieën en andere bedreigingen voor onze toekomst. Het oplossen van deze problemen vraagt om socio-technische systeeminnovaties en transities, dus om veranderingen die ingrijpen op alle facetten van onze samenleving.