TNO-campagne Digitale samenleving

3 June 2021

Wij zien het voor ons

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Strategy
  • Concept
  • Script
  • Editing
  • Music and sound

TNO wil duidelijker laten zien welke expertise ze in huis hebben als het gaat om 5G, kunstmatige intelligentie, quantumtechnologie, digital twinning en datadeling. Terralemon heeft samen met TNO de campagne Digitale samenleving gerealiseerd waarbij al deze aspecten belicht worden in de zorg, de maakindustrie, de bouw, mobiliteit en logistiek en de overheid.

Digitalisering in de zorg

Zorg op maat, een betaalbare zorgpremie en voldoende capaciteit in de thuiszorg. Digitalisering in de zorgsector biedt oplossingen voor de zorg-vraagstukken van vandaag.

De zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Inmiddels geven we jaarlijks 100 miljard euro uit aan de zorg, zo’n 10 procent van ons BBP. De verwachting is dat dit bedrag in 2040 zal oplopen tot circa 170 miljard euro. Een van de grootste uitdagingen is dus om de zorg betaalbaar te houden, zonder dat er concessies worden gedaan aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening.

Daarvoor moet de zorgsector worden omgebogen richting preventie en zorg op maat. Op basis van persoonlijk advies krijgen patiënten evidence based treatment en precisie medicatie. In plaats van langdurige zorg in een ziekenhuis, worden patiënten met Home Diagnostics op afstand behandeld en gemonitord, waardoor ze weer sneller onderdeel zijn van de samenleving.

Digitalisering in de maakindustrie

Digitalisering en flexible manufacturing biedt volop kansen voor een florerende Nederlandse maakindustrie. De kwaliteit van stukproductie voor de kostprijs van massaproductie. 

Klanten leggen de lat steeds hoger als het gaat om levertijd en kwaliteit. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan het productieproces en de kwaliteitsbeheersing. Steeds meer bedrijven halen om die reden de productie terug uit lagelonenlanden of overwegen dit.

Milieu- en klimaatbeleid zoals de Europese Green Deal kunnen deze reshoring trend nog verder versterken. Toch zal de concurrentie tussen West-Europa en traditionele productielanden met lage lonen en minder strenge wet- en regelgeving blijven bestaan.

Digitalisering in de bouw

Dankzij digitalisering kunnen de bouwsector en infrasector met maximale efficiency de kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige bouwambities voor Nederland waarmaken.

De bouw- en infrasector wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen. Naast een grote vervangings- en renovatieopgave moet er circulair en energieneutraal gebouwd worden. Digitalisering is een belangrijke sleutel om deze ambities waar te kunnen maken, maar brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee.

De toepassing van AI vereist inzicht in de relevante domeineisen. Hoe breng je gefragmenteerde data over de kennisdomeinen samen? En hoe test je nieuwe kennis en inzichten als falen geen optie is? Hoe zorg je ervoor dat slimme en verbonden bouwwerken ook cyber secure zijn? Nieuwe manieren van data deling, de inzet van predictive twins en het integreren van het OT en IT netwerk zijn effectieve oplossingen waar TNO aan werkt.

Digitalisering in de mobiliteit en logistiek

Wereldwijd groeit de behoefte aan mobiliteit, terwijl we de impact van vervoersbewegingen juist proberen terug te dringen. De sector staat voor een grote innovatie uitdaging. Digitale innovaties waaronder 5G, AI en digital twinning maken het mogelijk.

Het vervoer van zowel mensen en goederen moet op korte termijn duurzamer en veiliger worden ingericht. Tegelijkertijd verwachten klanten van vervoersaanbieders maatwerk. Same day delivery zonder kosten. Een auto op afroep beschikbaar, voor de prijs van een buskaartje. We vinden het allemaal vanzelfsprekend. En dankzij vergaande digitalisering is het ook mogelijk.

Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe uitdagingen. Want: hoe bescherm je privacygevoelige reizigersdata? En hoe test je nieuwe kennis en inzichten als falen fatale gevolgen kan hebben? Hoe zorg je er voor dat zelfrijdende auto’s niet gehackt kunnen worden? En wanneer is een zelfrijdende auto veilig genoeg om aan ons verkeer te laten deelnemen?

De technologieën die onze complexe uitdagingen ten aanzien van onze toekomstige mobiliteit mogelijk maken, bieden gelukkig ook oplossingen.

Digitalisering in de overheidssector

Door digitalisering te omarmen en gericht in te zetten voor haar maatschappelijke uitdagingen, wordt de overheid weer regisseur van een digitaal Nederland.

De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd en overal. De digitalisering van onze samenleving voltrekt zich in een razend tempo. Het is voor overheidsinstellingen essentieel om zelf mee te gaan in deze ontwikkelingen om de regisseursrol in onze maatschappij te kunnen blijven vervullen.

Voor veel burgers en overheidsinstanties is digitalisering een welkome ontwikkeling. Het maakt contact eenvoudiger en laagdrempeliger. Toch kent de digitalisering ook een schaduwzijde. Het blijkt in de praktijk lastig om gelijktijdig te anticiperen op de digitalisering zonder daarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de overheid uit het oog te verliezen.

Hoe zorg je voor een inclusieve samenleving als niet alle bevolkingsgroepen digitaal een beroep op overheidsdiensten kunnen doen? Hoe houd je grip op burgerdata in de cloud? En hoe bewaak je de openbare veiligheid zonder inbreuk te doen op de privacy van burgers?

TNO beschikt over de technologische kennis om gefragmenteerde burgerdata op een veilige, privacy-vriendelijke en betrouwbare manier bijeen te brengen. We weten hoe we deze data kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het bewaken van de openbare veiligheid.