TNO / Biorizon 

2020

Biorizon: the way to aromatics

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • 3D animatie

Veel aromaten van alledaagse producten komen uit de petrochemische industrie. Door het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelt Biorizon duurzame aromaten uit restbiomassa en recyclestromen. Terralemon heeft de film gerealiseerd om bedrijven uit te nodigen om verder deel te nemen om deze bio-aromaten verder in de commerciële productie te integreren en zo verdere verduurzaming van de industrie mogelijk te maken.

De film is gemaakt in nauwe samenwerking met Aad Verstraelen.