BIM SIOM

2020

Een kas-samenstellingstool voor tuinders en kassenbouwers

link to video
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • Editing

Hoe kunnen we tuinbouwkassen optimaal inrichten zodat we overal ter wereld gewassen duurzamer en lokaal kunnen verbouwen? TNO heeft SIOM ontwikkeld, een digitale tool waarmee tuinders en kassenbouwers belangrijke gegevens met elkaar kunnen delen. Door deze gegevens met elkaar te vergeleken, kan voor elke situatie de beste kas-oplossing ontwikkeld worden.

Terralemon heeft in opdracht van Roxane Kusnadi en Egon Janssen van TNO de explanimation geschreven en gerealiseerd.