Leren en experimenteren met animatie en augmented reality

10 January 2023

Laat zo veel meer zien met AR

Hier zie je hoe we afgelopen jaar zijn gestart met animatie-experimenten in een augmented reality omgeving. Binnenkort lanceren we een eerste pilot met TNO waarin we TNO-innovaties op deze nieuwe manier presenteren.

Meer inspirerende cases