Zuidas campusontwikkeling

De Zuidas in Amsterdam is voortdurend in ontwikkeling. De VU en Amsterdam UMC denken en werken daar volop aan mee.

Dankzij de strategische ligging, dicht bij Schiphol en bij de Amsterdamse binnenstad, trekt het gebied nationale en internationale bedrijven en instellingen. Daarnaast komen er steeds meer mensen wonen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het voorzieningenniveau. Zuidas wordt steeds levendiger. Zuidas is nog niet af, integendeel. De komende jaren wordt er nog volop gebouwd.

Masterplan Campusontwikkeling

De Zuidas is volop in ontwikkeling

Image Masterplan Campusontwikkeling
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Layout
  • Illustraties

VU en Amsterdam UMC ontwikkelen samen de campus op de Zuidas. Terralemon heeft het design gedaan van het Masterplan waarin de ontwikkelingen geschetst worden en waarin partijen uitgenodigd worden om te participeren.

Deze campus wordt een unieke plek in Amsterdam waar onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en bedrijvigheid bij elkaar komen en elkaar versterken. Er komen onderzoeks- en zorgfaciliteiten, onderwijsruimtes, nieuwe pleinen, woningen, maar ook nieuwe horeca, winkels en een theater. De campus verbindt, nodigt uit tot ontmoeting en is slim geordend. Het Masterplan beschrijft waar VU en VUmc heen willen en hoe ze dat samen met anderen willen doen: met een duidelijk doel en weloverwogen, stap voor stap, duurzaam, en met oog voor de omgeving.

Dit masterplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en overleg tussen Carin van der Wal van de VU, Rafael Smit van het VUmc, Studio Hartzema en Edwin Lucas.