Anchor

Vuyk heeft zich als merk losgemaakt van IHC en kan zich zo beter manifesteren in de markt. Terralemon heeft de identiteit ontworpen, online en offline.

Vuyk Engineering bouwt hoogwaardige unieke schepen voor onder meer windmolenparken en dredging voor het ontginnen van land op zee. Het gaat dan om ontwerpen van complexe en vaak zeer grote schepen. Denk daarbij onder meer aan de Pioneering Spirit, het grootste schip ter wereld.

Anchor

Vuyk Rotterdam huisstijl

De maritieme engineer die elke uitdaging aangaat

2 August 2021
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Logo design
  • Stijlgids

In meerdere workshops zijn we met Terralemon gestart om de kern van Vuyk te kunnen vangen. We hebben met elkaar afgetast wat de kernwaarden van Vuyk zijn en waar Vuyk naar toe wil. Welke sterke punten kunnen uitvergroten? En waar wil Vuyk naar toe? Kunnen we daar beeld aan verbinden en kunnen we daar merkwaardes aan verbinden. 

Als resultaat kwam naar voren dat Vuyk zich beter mocht gaan onderscheiden tussen de verschillende engineers in de Maritieme wereld. Door een krachtig herkenbaar logo dat zich in alle uitingen kan onderscheiden, van mobiele telefoon tot beursstand, komt Vuyk veel beter tot z’n recht, een dynamische jonge organisatie. Van een grote afstand te herkennen op een beursvloer. Terwijl ook de rijkheid van het logo overeind blijft. 

Qua kleuren hebben we gekozen voor een ‘stand out from the crowd’ te omarmen. Geen blauw, geen klassieke kleuren. Maar onderscheidend. Vibrant. Jong. En vooruitstrevend.

De maritieme wereld is in beweging en staat wat dat betreft nog maar aan het begin. De aarde bestaat ten slotte het grootste deel uit water. Vuyk benadert de ontginning daarvan vanuit een duurzame blik. Zo zal duurzame energie steeds meer op zee ontwikkeld gaan worden. Maar ook duurzame visserijen en kwekerijen.

Het is een traditionele markt met internationale spelers als je naar de klanten van Vuyk kijkt. Maar wel klanten die Vuyk weten te vinden. Vuyk zet zich door een nieuwe propositie veel duidelijk neer. Waar ontwerpers in deze industrie soms niet toenaderbaar zijn omdat ze zich zo kunnen verliezen in het vak, zo open hebben we het merk neergezet. Alle werknemers van Vuyk zijn persoonlijk betrokken en persoonlijk toenaderbaar. Iedere uitdaging wordt met beide handen aangepakt. Vol enthousiasme en vakgedreven. Die sfeer hebben we willen gebruiken in het de nieuwe propositie van Vuyk.

Anchor

Vuyk Rotterdam website

Een strakke online basis voor een bedrijf in high-tech maritieme engineering

2 August 2021
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Strategy
  • Webdesign
  • CMS (back-end)
  • Front-end
  • Mobile ontwerp

Een krachtige online representatie is belangrijk voor een bedrijf dat internationaal zo sterk vertegenwoordigd is. Terralemon heeft samen met Vuyk een sterke website neergezet. Zowel in inhoud als in ontwerp.

Vuyk ontwerpt complexe schepen op maat, hoogwaardige toepassingen en operationele maritieme engineering. Doordat de schepen vaak zo'n specifieke taak hebben en omdat het gaat over zulke grote formaten zijn de engineers van Vuyk vaak de enigen die dit soort ontwerpklussen aan kunnen.

Terralemon heeft de site ontworpen en gebouwd. Daarnaast werken we intensief samen met Vuyk Engineering aan de inhoud.

Bekijk de site

De maritieme wereld is in transitie en gaat steeds meer bijdragen aan de energietransitie. Windmolenparken leveren groene energie. Duurzaam kweken van vis draagt bij aan de voedselproblematiek. En ook duurzame ontwerpen en aandrijving van schepen draagt bij aan een verdere verlaging van de ecologische voetafdruk van deze industrie.