Anchor

Hoe complexe en abstracte vraagstukken uit te leggen?

Hoe moet de innovatieagenda van de EU en Nederland eruit zien? Hoe versnellen we de energietransitie?

Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op? Welk juridisch kader is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren? En hoe kun je data inzetten om maatschappelijke uitdagingen zoals jeugddelinquentie aan te pakken?

Anchor

Orchestrating Innovation

30 June 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Concept
 • Layout
 • 2D animatie
 • Webdesign
 • CMS (back-end)
 • Front-end

Innovatietrajecten zijn complexe processen en vereisen samenwerking. Binnen TNO zijn daarom Innovation Orchestrators actief.

Zij zijn gespecialiseerd in het vinden van de juiste projectvorm, aanpak en partners en activeren innovatie- en technologie-experts binnen en buiten TNO op alle maatschappelijk relevante gebieden.

Terralemon heeft in nauwe samenwerking met de TNO expertisegroep Orchestrating Innovation een presentatietool gerealiseerd waarin deze aanpak verder wordt uitgediept.

Anchor

Collaboratieve Business Modellen

Een nieuw perspectief voor het vormgeven van transitieprocessen

6 June 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie

Systeemveranderingen zijn noodzakelijk, maar transitieprocessen zijn complex. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen.

De manier waarop we nu leven leidt tot klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit, wereldwijde pandemieën en andere bedreigingen voor onze toekomst. Het oplossen van deze problemen vraagt om socio-technische systeeminnovaties en transities, dus om veranderingen die ingrijpen op alle facetten van onze samenleving.

Terralemon heeft het script geschreven en de film gerealiseerd.

Anchor

Policy Lab

Hoe zetten we technologie in voor betere beleidsontwikkeling?

28 June 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie

Experimenten met datagedreven beleidsontwikkeling geven inzicht in de impact van nieuwe databronnen en technologieën als AI op het openbaar bestuur.

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. TNO heeft een methodiek ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het experimenteren van deze nieuwe manier van beleid maken: het Policy Lab.

Terralemon heeft script geschreven en de explanimation gerealiseerd.