Hoe complexe en abstracte vraagstukken uit te leggen?

Hoe moet de innovatieagenda van de EU en Nederland eruit zien? Hoe versnellen we de energietransitie?

Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op? Welk juridisch kader is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren? En hoe kun je data inzetten om maatschappelijke uitdagingen zoals jeugddelinquentie aan te pakken?

Orchestrating Innovation

Samenwerking bij complexe innovatietrajecten is cruciaal

Image Orchestrating Innovation
30 June 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Strategy
 • Concept
 • Animatie handmatig
 • Webdesign
 • Front-end

Orchestrating Innovation is de aanpak van TNO om grote innovatie en transitieprogramma's met veel maatschappelijke en economische impact te laten slagen. Terralemon heeft de online campagne gemaakt, een online walk-through door de aanpak van Orchestrating Innovation.

Bij zulke grootschalige veranderingen zoals de energietransitie zijn zo veel partijen betrokken dat het haast onmogelijk lijkt om iedere partij over de streep te krijgen en het gezamenlijke doel te blijven nastreven. Orchestrating Innovation van TNO kijkt met alle partijen naar de individuele belangen en hoe die overeenkomen om tot samenwerking te komen. En zodoende een grote transitie mogelijk te kunnen maken.

Value Case Methodology animatie

Hoe bij complexe innovatieprojecten toch tot consensus te kunnen komen?

link to video
19 January 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Storyboard
 • Illustraties
 • 2D animatie
 • 3D animatie

Terralemon heeft een film gerealiseerd voor TNO over een methode om in complexe samenwerkingsverbanden tot een consensus te kunnen komen.

Grootschalige innovatieprojecten helpen Nederland verder. Maar deze transitieprojecten zijn vaak complex en omvatten meerdere partijen met verschillende belangen. TNO heeft een methode ontwikkeld om in verschillende stappen tot een consensus te kunnen komen waarin de afzonderlijke partijen het voor hen maximaal haalbare resultaat kunnen behalen. TNO noemt dit de Value Case Methodology.

Bij zo'n complex en omvangrijk transitieproject is een reguliere businesscase niet meer afdoende om alle aspecten en belangen van stakeholders in kaart te brengen. De Value Case Methodology is daarentegen een gestructureerd beslisinstrument waarbij de verschillende belangen op een zorgvuldige manier objectief en onafhankelijk in beeld worden gebracht. Nu de verschillende opties helder zichtbaar zijn kan er eenvoudig geschoven worden met de waardes van de variabelen zodat alle gevolgen direct zichtbaar worden. Op die manier helpen we partijen tot een geïnformeerde onderhandeling te komen en tot een gezamenlijke investeringsbeslissing.

"Een uitdaging naar mijn hart. In deze animatie is het ons gelukt om een complexe abstracte methode op een verhelderende manier te kunnen vertellen. Het beste compliment van TNO is dat we ze door het productieproces ook inhoudelijk verder hebben geholpen bij de aanscherping van de methode."

Manon van der Wal, Senior digital art director bij Terralemon

TNO 

Orchestrating Innovation tool

Image Orchestrating Innovation tool
2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Concept
 • Layout
 • 2D animatie
 • Webdesign
 • CMS (back-end)
 • Front-end

Terralemon heeft in nauwe samenwerking met de TNO expertisegroep Orchestrating Innovation een presentatietool gerealiseerd waarin hun aanpak wordt uitgediept.

Innovatietrajecten zijn complexe processen en vereisen samenwerking. Binnen TNO zijn daarom Innovation Orchestrators actief. Zij zijn gespecialiseerd in het vinden van de juiste projectvorm, aanpak en partners en activeren innovatie- en technologie-experts binnen en buiten TNO op alle maatschappelijk relevante gebieden.

Collaboratieve Business Modellen

Een nieuw perspectief voor het vormgeven van transitieprocessen

link to video
2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie

Terralemon heeft een film gerealiseerd voor TNO over het vormgeven van complext transitieprocessen.

Systeemveranderingen zijn noodzakelijk, maar transitieprocessen zijn complex. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De manier waarop we nu leven leidt tot klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit, wereldwijde pandemieën en andere bedreigingen voor onze toekomst. Het oplossen van deze problemen vraagt om socio-technische systeeminnovaties en transities, dus om veranderingen die ingrijpen op alle facetten van onze samenleving.

Policy Lab

Hoe zetten we technologie in voor betere beleidsontwikkeling?

link to video
2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie

Terralemon heeft een explanimation gerealiseerd over het gebruik van nieuwe technologiën binen het maken van beleidsbeslissingen.

Experimenten met datagedreven beleidsontwikkeling geven inzicht in de impact van nieuwe databronnen en technologieën als AI op het openbaar bestuur. Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. TNO heeft een methodiek ontwikkeld die gebruikt kan worden voor het experimenteren van deze nieuwe manier van beleid maken: het Policy Lab.