Anchor

Naar een slim en duurzaam logistiek- en mobiliteitssysteem

Terralemon heeft meerdere animaties voor Mobiliteit & Logistiek gerealiseerd. De grote uitdaging voor TNO is om de steeds groeiende behoefte aan verplaatsingen van mensen en goederen in goede banen te leiden. TNO werkt aan het voor iedereen toegankelijk, leefbaar en duurzaam maken van stedelijke gebieden.

Anchor

Zero

To us, zero is not the starting point. It's the goal.

9 April 2020
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Concept
  • 2D animatie
  • Editing

We envision a future with zero emission, zero casualties and zero loss.

Terralemon heeft concept bedacht en film gerealiseerd.

Anchor

Autonomous Algorithms

Wat zelforganiserende logistiek kan betekenen

30 January 2020
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • Editing

Als intelligente individuele vrachtwagens beslissingen kunnen nemen en de autonomie krijgen om dat te doen, kunnen deze vrachtwagens dan een effectief en efficiënt logistiek systeem creëren?

In de simulatieomgeving van Autonomous Algorithms organiseren vrachtwagens autonoom hun transportplanning en -uitvoering. Inmiddels werkt TNO aan een real-life pilot en een eerste stap richting zelforganisatie.

Terralemon heeft het script geschreven en de film gerealiseerd.