Een samenleving die bestand is tegen het veranderende klimaat en bijdraagt aan een circulaire economie

Terralemon heeft meerdere films gerealiseerd voor TNO Energy & Materials Transition, een samenleving in een duurzame leefomgeving, gebruik makend van duurzame energie en in het bezit van een duurzame industrie.

TNO MBE unitfilm

Een leefbare toekomst voor iedereen

link to video
31 October 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Regie
 • Cameravoering
 • Editing

Terralemon heeft de film met het nieuwe manifest voor de nieuwe TNO unit Mobility & Built Environment (MBE) gerealiseerd. Het streven naar een perfecte balans tussen efficiënt vervoer, duurzaam wonen, en een toekomstbestendige infrastructuur. Met de slogan 'Een leefbare toekomst voor iedereen.' 

In deze film heeft een MBE TNO'er de hoofdrol. Onderweg naar werk komt hij langs verschillende mobiliteit- en omgevingsvraagstukken. Middels "trail-overlay" animatie laten we zien dat TNO MBE innovaties gerealiseerd worden, daar waar hij voorbij fietst. De kracht van TNO is hierin de regie en het afwegen van belangen, in zowel de technische factor als de menselijke. De film gaat in op de MBE speerpunten Efficiency (meer en minder verkeersstromen in de stad), Sustainability (woningbouw in gunstige relatie tot CO2-uitstoot en betaalbaarheid) en Safety (zelfrijdende voertuigen).

Een wereld waarin we het vervoer efficiënter maken, zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen.

TNO Gezonde lucht

Opgelucht ademhalen campagne

link to video
5 October 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Editing

Terralemon heeft twee campagnevideos 'Gezonde lucht' gerealiseerd waarin we het 5-stappenplan van TNO uiteen zetten voor een gezondere lucht buiten èn op het werk

We hebben geen tijd te verliezen. Luchtvervuiling is een onzichtbare sluipmoordenaar. Door een combinatie van live action en animatie laten we zien hoe TNO de consequenties van fijnstof en slechte luchtkwaliteit in kaart brengt en de eerste stappen zet naar oplossingen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Er is een grote rol voor het grafische TNO karakter die in verschillende uitvoeringen in actie komt in verschillende luchtkwaliteit scenario's, soms met een live action achtergrond en soms volledig geanimeerd.

TNO Datacenters

Energie terugwinnen uit datacenters

link to video
28 June 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie

Terralemon heeft voor TNO een animatiefilm gemaakt over een nieuw ontwikkelde techniek: Micro-Fluidische IN-Chip Koeling. In deze explanimation laten we zien hoe datacenters potentieel tot wel 80% van de eigen energie kunnen terugwinnen en hergebruiken.

De hoeveelheid data die we delen en opvragen groeit exponentieel. Daarom zijn steeds meer datacenters nodig. En die verbruiken energie. Heel veel energie. Een groot deel van die energie gaat naar de koeling van chips. Dat gebeurt nu bijna altijd met lucht, maar dat kan efficiënter!

Met deze film maken we gebruik van geanimeerde TNO-personages vanuit verschillende camerastandpunten, bewegingen, overgangen en perspectieven en presenteren we het onderwerp op een frisse manier.

Hestia

Introduceren van het nieuwe energie simulatiemodel Hestia

link to video
17 May 2023
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie

Terralemon heeft een korte teaser voor Hestia gerealiseerd. De film gaat over het ontwerpen van beleid om de energietransitie in woningen te versnellen door een nieuw state-of-the-art energie simulatiemodel waarvoor PBL en TNO de handen ineen hebben geslagen.

In de teaser film combineren we live action van het Nederlandse woonlandschap met animatie van het Hestia model. Om het model dat zoveel live bronnen bij elkaar brengt en op zoveel mogelijke manieren koppelingen kan maken te verbeelden hebben we een abstracte wereld van verschillende shapes in verschillende kleuren gecreëerd. In de animatie blijft het continu een levend bewegend geheel, net als de realtime data in het model. De kleuren roepen een duidelijk Hollands gevoel op.

Hestia is het eerste open source en open data-energiemodel dat alle woningen in Nederland, van nationaal tot op individueel woningniveau, zeer gedetailleerd modelleert.

Exposense

Animaties die laten zien hoe fijnstofmetingen bijdragen aan een beter inzicht over fijnstofreductie

link to video
10 October 2022
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Concept
 • Script
 • Storyboard
 • 3D animatie
 • Music and sound

Terralemon heeft voor TNO een animatie ontwikkeld waarin uitgelegd wordt hoe fijnstofmetingen van burgers in combinatie met het landelijk meetnet de uitstoot van fijnstof kan terugdringen.

Om fijnstof te kunnen monitoren zijn er kaarten ontwikkeld die aantonen waar fijnstof zich bevindt en waar het naartoe beweegt.

Om dit te laten zien in de explanimation hebben we gebruikt gemaakt van open streetmap data om Utrecht in maquette stijl na te bouwen. In Houdini hebben we vervolgens de fijnstof geanimeerd als een swarm die over de straten en gebouwen heen beweegt.

22 February 2023

Animatie voor TNO over een nieuwe aanpak van fijnstof

Ons ontwerp- en animatieteam bij Terralemon bracht dit verhaal van TNO over een nieuwe fijnstofaanpak tot leven nadat we eerst een helder script hadden ontwikkeld. Naast de normale 3D tools hebben we particle-simulaties losgelaten op een realistische stad die we met Open Source Data in 3D hebben gecreëerd.

Bij TNO ontwikkelen ze sensortechnologie om realtime op lokaal niveau fijnstof te meten. Dit geeft inzicht in de schadelijkheid, bronnen en bijbehorende samenstelling van fijnstof. Daarnaast passen ze rekenmodellen toe om voorspellingen over verspreiding en blootstelling te maken. Zo helpen ze bedrijven en overheden weloverwogen, effectieve maatregelen te nemen om de emissie te beperken.

Ook de kracht van animatie ervaren?

19 December 2022

Huisstijl van TNO in animatie

Vanaf september 2022 heeft TNO een nieuwe huisstijl die nu volop wordt vertaald naar bewegend beeld.

De visuele identiteit is in house aangescherpt, de site is vernieuwd en de grafische media kregen nieuwe layouts.

Terralemon is verantwoordelijk voor de vertaling van die huisstijl naar animatie waarbij we voor de verschillende doelen een stijl hebben gedefinieerd. Een grafische stijl met de kenmerkende TNO outlines en de volle kleuren en een meer tactiele stijl voor meer impact. De animatiestijlen worden komend jaar aangescherpt en verder afgestemd.

Eerder hebben we al een basis videopakket gemaakt met videotitels, watermerken, bumpers en outro's.

TNO 

Infographic LAUNCH

Image Infographic LAUNCH
8 December 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Illustraties

Het EU-project LAUNCH wil de duurzame energiemarkt verder standaardiseren. Zodat het voor zowel projectontwikkelaars als kleine en middelgrote bedrijven rendabel wordt om energiezuinig te werken.

Verdere standaardisering van contracten en risico-beoordelingsprotocollen is gunstig voor een schaalvergroting van deze markt. En draag bij aan de versnelling van de energietransitie. Terralemon heeft de infographic vormgegeven waarin de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het LAUNCH-project zichtbaar zijn.

Het programma Mass Customization

Animaties over de opschaling van de productie van buigbare zonnelaminaten

link to video
31 March 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Storyboard
 • Layout
 • 3D animatie
 • Music and sound

Terralemon heeft voor TNO een animatie gerealiseerd over zonnelaminaat en een brede aanpak van de productie daarvan. Zonnelaminaten zijn buigbare zonnepanelen die je overal op kunt aanbrengen. Ze zijn er zelfs als transparante folies. Dat biedt enorm veel voordelen voor de inpassing van zonnepanelen in allerlei veelvormige producten. De zonnelaminaten kunnen bijvoorbeeld ingepast worden in dakpannen, auto's, huizen en geluidsschermen. 

TNO maakt binnen het programma Mass Customization een rendabele grootschalige productie van aanpasbare zonnelaminaten mogelijk. Er is een test-productielijn opgezet die zal dienen als blauwdruk voor de toekomstige productie op veel grotere schaal. Bestaande bedrijven en startups worden uitgenodigd om deze productielijnen te adopteren en zo de verdere beschikbaarheid voor de bouw, infrastructuur en auto-industrie mogelijk te maken.

WarmingUP Design Toolkit

Dankzij animatie en interviews een complex verhaal helder uitgelegd.

link to video
15 March 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie
 • 3D animatie
 • Cameravoering

We moeten Nederland in een versneld tempo verduurzamen. De overstap naar het verwarmen via warmtenetten is daarbij één van de oplossingen. Maar dat is best complex. Het collectief WarmingUP werkt aan software die het vergemakkelijkt om dit soort netten optimaal aan te leggen.

Om bestaande woningen en nieuwbouw aan te sluiten, zijn veel nieuwe, duurzame warmtebronnen nodig, die warmte op verschillende temperaturen leveren. Soms moet je warmte voor langere tijd opslaan, omdat je het in de zomer niet gebruikt, maar in de winter juist extra nodig hebt. En zowel gebruikers als bronnen gaan veranderen de komende decennia.

Terralemon heeft een film gemaakt om de voordelen van de software nader uit de leggen.

ECN part of TNO

Op welke terreinen kunnen we innoveren om de energie-transitie verder te versnellen?

link to video
2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Storyboard
 • 3D animatie

Terralemon werkt aan animaties waarin uitgelegd worden hoe verschillende energiebronnen bijdragen aan de transitie naar duurzamere inzet en verdeling van energie.

Met de bundeling van ECN en TNO onstaat een internationaal toonaangevend onderzoekscentrum die de overgang naar een duurzamere energiehuishouding kan versnellen.

2014
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie
 • Cameravoering
 • Editing

Terralemon heeft voor TNO een film gerealiseerd voor het project VALORIE, een mobiele proeffabriek voor algenraffinage.

Algen groeien snel en bevatten veel bouwstoffen die in een veelheid aan producten gebruikt kunnen worden. Algen kunnen redelijk makkelijk geteeld worden, en met name op plaatsen in de wereld waar andere vormen van landbouw ingewikkeld zijn. Een van de redenen waarom algen gezien worden als het hèt nieuwe landbouwgewas van de toekomst. Om de waardevolle ingrediënten uit de algen te halen biedt TNO een raffinage techniek: VALORIE (Versatile Algae On-site Raw Ingredient Extractor). 

"Terralemon heeft een mooie promotiefilm gemaakt voor de opening van onze algen proeffabriek. De snelheid, nauwkeurigheid en flexibele opstelling van het team van Terralemon maken ze een waar genot om mee samen te werken."

Dr. ir. Corjan van den Berg, Wetenschapper bij TNO