Anchor

TNO Energietransitie: een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Terralemon heeft meerdere films voor TNO gerealiseerd.

Anchor

Het programma Mass Customization

De grootschalige ontwikkeling van de productie van aanpasbare zonnelaminaten

31 March 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Storyboard
 • Layout
 • 3D animatie
 • Music and sound

Zonnelaminaten zijn buigbare zonnepanelen die je overal op kunt aanbrengen. En, ze zijn er zelfs als transparante folies. Dat biedt enorme voordelen voor de toepassing van zonnepanelen in producten en de verduurzaming in het algemeen.

De zonnelaminaten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden op onderdelen van dakpannen, auto's, huizen en geluidsschermen en makkelijker geïntegreerd worden in bestaande productieprocessen. 

TNO maakt binnen het programma Mass Customization een rendabele grootschalige productie van aanpasbare zonnelaminaten mogelijk. Ze ontwikkelen momenteel& een test-productielijn die zal dienen als blauwdruk voor de toekomstige productie op grotere schaal. Innovatieve bestaande bedrijven en startups worden uitgenodigd om de productie te adopteren en zo de verdere beschikbaarheid voor de bouw, infrastructuur en auto-industrie mogelijk te maken.

Anchor

WarmingUP Design Toolkit

15 March 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie
 • 3D animatie
 • Cameravoering

We moeten Nederland in een versneld tempo verduurzamen. De overstap naar het verwarmen via warmtenetten is daarbij één van de oplossingen. Maar dat is best complex. Het collectief WarmingUP werkt aan software die het vergemakkelijkt om dit soort netten optimaal aan te leggen.

Om bestaande woningen en nieuwbouw aan te sluiten, zijn veel nieuwe, duurzame warmtebronnen nodig, die warmte op verschillende temperaturen leveren. Soms moet je warmte voor langere tijd opslaan, omdat je het in de zomer niet gebruikt, maar in de winter juist extra nodig hebt. En zowel gebruikers als bronnen gaan veranderen de komende decennia.

Terralemon heeft een film gemaakt om de voordelen van de software nader uit de leggen.

Anchor

Biorizon: the way to aromatics

6 December 2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie

Veel aromaten van alledaagse producten komen uit de petrochemische industrie. Door het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelt Biorizon duurzame aromaten uit restbiomassa en recyclestromen. Terralemon heeft de film gerealiseerd om bedrijven uit te nodigen om verder deel te nemen om deze bio-aromaten verder in de commerciële productie te integreren en zo verdere verduurzaming van de industrie mogelijk te maken.

De film is gemaakt in nauwe samenwerking met Aad Verstraelen.

Anchor

ECN part of TNO

Op welke terreinen kunnen we innoveren om de energie-transitie verder te versnellen?

7 January 2019
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • Storyboard
 • 3D animatie

Terralemon werkt aan animaties waarin uitgelegd worden hoe verschillende energiebronnen bijdragen aan de transitie naar duurzamere inzet en verdeling van energie.

Met de bundeling van ECN en TNO onstaat een internationaal toonaangevend onderzoekscentrum die de overgang naar een duurzamere energiehuishouding kan versnellen.

Anchor

Biorizon: from waste to raw materials

Hoe kunnen we grondstoffen winnen uit organisch afval?

15 February 2018
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 3D animatie
 • Regie
 • Cameravoering
 • Editing

Verduurzaming is een van onze grootste maatschappelijke uitdagingen. Een essentieel element hierbij is het creëren van een circulaire economie - een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Hergebruik van afval zou een belangrijke stap in de richting van dit doel zijn.

Organische afvalstromen worden momenteel gecomposteerd, vergist of verbrand. De afvalverwerkingsindustrie zou het liefst deze afvalstromen gebruiken als bouwstenen voor de chemische industrie.

Biorizon werkt aan de productie van bio-aromaten. Deze vormen weer de basis voor kunststoffen, smeermiddelen, coatings en verpakkingen. Als de chemische industrie deze organische reststromen volledig zou benutten kan uiteindelijk een grote CO2-reductie worden gerealiseerd. Dit motiveert veel internationale bedrijven zoals Coca-Cola, Unilever en LEGO om deze alternatieve duurzame grondstoffen te verkennen.

Terralemon heeft de film gerealiseerd.

Anchor

Valorie

2014
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie
 • Cameravoering
 • Editing

TNO heeft onder de naam VALORIE een mobiele proeffabriek voor algenraffinage in gebruik genomen. Terralemon heeft een film gemaakt waarin strak en duidelijk uitgelegd wordt wat VALORIE is en doet.

Algen groeien snel en bevatten veel bouwstoffen die in een veelheid aan producten gebruikt kunnen worden. Algen kunnen redelijk makkelijk geteeld worden, en met name op plaatsen in de wereld waar andere vormen van landbouw ingewikkeld zijn kan de teelt van algen een goed alternatief zijn. Een van de redenen waarom algen gezien worden als het hèt nieuwe landbouwgewas van de toekomst.

Om de waardevolle ingrediënten uit de algen te halen biedt TNO een raffinage techniek: VALORIE (Versatile Algae On-site Raw Ingredient Extractor). TNO heeft kosten-efficiënte methodes ontwikkeld om algen (algen hebben een zeer taaie celwand) op een energetisch gunstige manier open te breken waardoor de bouwstoffen te oogsten en te scheiden zijn.

De proeffabriek, VALORIE, kan op maat de gewenste ingrediënten uit algen zuiveren. Zo kunnen producenten precies bepalen welke grondstoffen uit de algen gehaald worden en kunnen ze op die manier het eigen productieproces daarop inrichten.

Terralemon heeft bovenstaande proces gevisualiseerd in een krachtige film.

"Terralemon heeft een prachtige promotiefilm gemaakt voor de opening van onze algen proeffabriek. De snelheid, nauwkeurigheid en flexibele opstelling van het team van Terralemon maken ze een waar genot om mee samen te werken."

Dr. ir. Corjan van den BergWetenschapper bij TNO