Design voor de overkoepelende organisatie van de umc's

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van 80.000 medewerkers. Daarmee zet de NFU zich in voor de continuïteit van de zorg in Nederland en de veiligheid van patiënten.

NFU Kwaliteit site en infographics

Hoe verbeteren we samen de patiëntervaring?

Image NFU Kwaliteit site en infographics
23 November 2021
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Layout

Terralemon heeft de site vernieuwd en de programma's van het consortium gevat in een infographic. Het Consortium Kwaliteit van Zorg bundelt de denkkracht van de umc’s om de patiëntervaring aantoonbaar te verbeteren.

Boek Gepersonaliseerde Medische Zorg

Hoe stem je de zorg steeds meer af op de patiënt?

Image Boek Gepersonaliseerde Medische Zorg
2020
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Layout
 • Illustraties

Terralemon heeft omslag en illustraties vormgegeven van het boek 'Gepersonalliseerde medische zorg'. Wat betekent het om zorg te verlenen die steeds meer is afgestemd op de individuele persoon? Hoe kunnen we samen met de patiënt beter kijken naar wat hij of zij echt nodig heeft? In dit boek geven toonaangevende medisch specialisten en andere experts aansprekende praktijkvoorbeelden van gepersonalliseerde medische zorg.

"Het boek over gepersonaliseerde zorg legt de focus op het menselijke aspect wat wij vervolgens vertaald hebben in ontwerp en illustraties. De illustraties bestaan uit afbeeldingen van mensen en geven gelijk inzicht in onderwerp, behandelend ziektebeeld en betrokken doelgroep van het hoofdstuk."

Lidy van Blitterswijk, Graphic & Interaction designer bij Terralemon

de NFU 

De NFU Kwaliteit website

Image De NFU Kwaliteit website
2018
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Webdesign
 • CMS (back-end)
 • Front-end
 • Mobile ontwerp

Terralemon heeft de website voor programma NFU Kwaliteit ontworpen en gerealiseerd.

Onze gezondheidszorg is er voor de patiënt. Belangrijk is het dat de patiënt dan ook actief betrokken wordt. Hoe versterken we de betrokkenheid van de patiënt en zijn of haar familie en vriendennetwerk. En hoe faciliteren we de patiënten de zorg die bij hun leven, waarden en voorkeuren past?

Daarnaast worden patiënten vaak door meerdere artsen en verpleegkundigen behandeld. De umc's stellen zich ten doel om de samenwerking rondom de patiënt te verbeteren zodat de verschillende zorgtrajecten zo goed mogelijk bij elkaar aansluiten.

De samenwerkende umc's werken samen in het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg om deze twee speerpunten (de patiënt als partner en interprofessionele samenwerking) te realiseren. Hiervoor is een meerjarenplan opgesteld zodat de resulaten verankerd worden en bijdragen aan een toekomstbestendig zorglandschap.

Bekijk de site

de NFU 

Samen VIP vorm geven

link to video
2018
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Script
 • 2D animatie
 • 3D animatie

Terralomon heeft een explanimation gerealiseerd waarin het voorstel uit de doeken gedaan wordt hoe de functie van verpleegkundige opgedeeld kan worden in verpleegkundige en regieverpleegkundige. Hiervoor zijn proeftuinen opgericht om te kunnen zien hoe dit in z'n werk zou moeten gaan.

NFU programma’s voor de zorg

Bepalende programma's voor de zorg van morgen

Image NFU programma’s voor de zorg
2016
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Webdesign
 • CMS (back-end)
 • Front-end
 • Mobile ontwerp

Terralemon heeft de sites ontworpen en gerealiseerd voor de programma's e-Health, Data4lifesciences, Doen of Laten en Registratie aan de bron. Deze programma's zijn bepalend voor hoe de zorg de komende jaren in Nederland verder ingericht gaat worden. 

De programma's zijn duidelijk verwant in stijl. Alleen Registratie aan de bron heeft een meer unieke stijl gekregen omdat er hogere eisen aan de zichbaarheid van dit programma gesteld werden.

e-Health
De digitalisering in de zorg wordt steeds belangrijker. Het stelt de patiënt in staat zijn gezondheid en ziekte beter te managen door middel van een digitale zorgomgeving waarbij alle gegevens bij elkaar gebracht zijn. 

Doen of Laten
Dit programma richt zich op het terugdringen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt. Terugdringen van deze onnodige zorg helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken.

Registratie aan de bron
Draait om het eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie met behulp van zogenaamde zorginformatiebouwstenen zodat deze informatie meervoudig gebruikt kan worden. In de directe patiëntenzorg en bijvoorbeeld ook voor kwaliteitsdoeleinden, bedrijfsvoering en wetenschappelijk onderzoek.

Sturen op kwaliteit
Op weg naar betrouwbare en valide kwaliteitsinformatie zijn er vanuit de umc's, ziekenhuizen en zorgorganisaties tools ontwikkeld om bestuurders op handzame wijze te voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. 

Data4lifesciences
Werkt aan de realisatie van een geïntegreerde onderzoeksdata-infrastructuur die de omgang met wetenschappelijke data makkelijker maakt. De structuur is bedoeld om onderzoekers te ontlasten en optimaal gebruik te laten maken van de vele mogelijkheden die IT-technologie het onderzoek kan bieden. 

de NFU 

Koersboek Oncologie 2015-2020

Image Koersboek Oncologie 2015-2020
2015
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Layout
 • Illustraties
 • Webdesign
 • Front-end

Terralemon heeft het Koersboek ontworpen dat is ontwikkeld door de Taskforce Oncologie om de visie uit te rollen voor de ondersteuning en stimulans van de regionale oncologienetwerken in Nederland.

De wens was er om het Koersboek een ‘Hollands Design’ mee te geven: afgewogen kleurgebruik, strakke typografie, functionele en strakke indeling.

"Visie, samenwerking, topprestaties, zorgnetwerken. Daar draait het om bij het Koersboek. Terralemon heeft al deze begrippen kleurrijk, in beelden met beweging weergegeven. De tekst leeft daardoor nog meer en tegelijkertijd ontstond een eigen stijl voor de participerende partijen."

Sjon Buijs, Senior adviseur communicatie en public affairs NFU

Spreads

Website

Stichting Bols

Website over het toewijzen van opleidingsplaatsen in umc's

Image Stichting Bols
2015
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Logo design
 • Webdesign
 • Front-end

Terralemon heeft de stijl en logo ontworpen en de site voor Stichting BOLS gebouwd. Stichting BOLS maakt verdelingsvoorstellen voor de instroom van arts assistenten in de medische vervolgopleidingen. Het proces voor het toewijzen van opleidingsplaatsen per umc volgt een aantal vaste milestones.

We hebben een heldere en vriendelijke site gemaakt waarbij de milestones centraal staan in een kalenderopzet. Moest de gebruiker eerst nog zoeken naar relevante informatie, nu toont de homepage in één oogopslag de recente milestones in het proces. De milestones zijn vervolgens in detail als pdf in te zien. Het nieuwe logo verbeeldt de oprichtingsgeschiedenis van de drie partijen achter Stichting BOLS en het in goede banen leiden van de instroom.

de NFU 

NFU identiteit en publicaties

Image NFU identiteit en publicaties
2014
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Layout
 • Illustraties

Terralemon heeft de herpositionering van de NFU kracht bijgezet met een nieuwe identiteit.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de NFU, heeft een herpositionering ondergaan. De brochures ‘Samen verantwoordelijk’ en 'Meer-waarde' beschrijven de visie van de NFU op de onmisbare rol van de umc's binnen het Nederlands zorgstelsel en op de kwaliteit van zorg.

Terralemon heeft voor de NFU in het ontwerp in aanvulling op de bestaande rood-wit huisstijl gekozen voor een imponerend kleurenpalet, een layout gebaseerd op overzichtelijke visuele elementen en paginagrote fotografie gedrukt op hoogwaardige papiersoorten.

Samen verantwoordelijk - De academische zorg- en innovatiekracht van de umc's
Nederland kent acht universitair medische centra (umc’s). Samen zorgen ze voor een continue verbetering van de gezondheidszorg. Juist door de voortdurende interactie tussen theorie en praktijk, tussen de medische faculteit en het ziekenhuis, door de nauwe verbondenheid van zorg, onderzoek en onderwijs, onderscheiden de umc's zich van de algemene ziekenhuizen. In deze uitgave geeft de NFU haar visie op de rol van de umc’s binnen de zorgsector. De horizon voor de realisatie van de hieruit voortvloeiende plannen is het jaar 2020.

Meer-waarde - Visie op kwaliteit van zorg 2012-2017
De NFU zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de curatieve zorg. Hoe de NFU zichtbaar bijdraagt aan verbetering van de patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek ernaar wordt uiteengezet in de NFU-visie 'Kwaliteit van zorg 2012 -2017'.

Leveren én tonen van kwaliteit is een essentieel onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van de zorgverlener.

19 April 2023

Al Jaren werken we met en voor de NFU

Als digital design agency ontwikkelen we totaalconcepten die we naar alle mediavormen doorvertalen. Dus naast ontwerp en realisatie van animaties, films, websites of AR tools is het doorvertalen naar brochures, flyers, en rapportages iets wat we ook oppakken.

We duiken in de inhoud en creëren beeld waar de doelgroep op aanhaakt. We richten ons niet op het klakkeloos in laten lopen van tekst maar denken mee op een hoger niveau. We scherpen het verhaal aan, brengen focus en vertalen de boodschap door naar een visueel concept.

Dat doen we bijvoorbeeld al jarenlang voor de Nederlandse umc's, waar we rapportages en brochures over complexe zaken en beleid in de zorg hebben gerealiseerd.

Ook de kracht van inhoudelijk ontwerp ervaren?

15 February 2016 Nationaal Plan voor Sustainable Health gepresenteerd

Nationaal Plan voor Sustainable Health gepresenteerd

Vorige week is het door Terralemon ontworpen Nationaal Plan voor Sustainable Health gepresenteerd door NFU voorzitter Jos Aartsen aan Jet Bussemaker, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is een publicatie geworden waarin de acht Nederlandse umc’s in gaan op maatschappelijke vraagstukken over de gezondheidszorg voor de komende vijf jaar.

de NFU 

De NFU website

Image De NFU website
2013
 • Terralemon is verantwoordelijk voor
 • Webdesign
 • CMS (back-end)
 • Front-end

Terralemon heeft de herpositionering van de NFU kracht bijgezet met een nieuwe website.

De site van de NFU heeft een geheel nieuw ontwerp gekregen, in lijn met de eerder gerealiseerde 'Kwaliteit van Zorg' website en visie-brochures voor de NFU. De site draait nu ook op het veel soepeler draaiende CMS Expression Engine.

De site informeert over de rol van de umc’s, de activiteiten van de NFU en bevat een deel voor umc-medewerkers met daarin onder meer de cao informatie. De NFU draagt bij aan de ontwikkelingen en innovatie binnen de umc's door in te zetten op thema’s als de kwaliteit van de zorg, palliatieve zorg, oncologische zorg en ouderenzorg. De nieuwe site helpt bij het positioneren van de de NFU en het inzichtelijk aanbieden van de bijdragen van de NFU aan de continue verbetering van de gezondheidszorg.