Verduurzaming van aromaten uit restbiomassa en recyclestromen

TNO / Biorizon 

Biorizon: the way to aromatics

link to video
2020
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • 3D animatie

Veel aromaten van alledaagse producten komen uit de petrochemische industrie. Door het gebruik van nieuwe technologieën ontwikkelt Biorizon duurzame aromaten uit restbiomassa en recyclestromen. Terralemon heeft de film gerealiseerd om bedrijven uit te nodigen om verder deel te nemen om deze bio-aromaten verder in de commerciële productie te integreren en zo verdere verduurzaming van de industrie mogelijk te maken.

De film is gemaakt in nauwe samenwerking met Aad Verstraelen.

Biorizon: from waste to raw materials

Hoe kunnen we grondstoffen winnen uit organisch afval?

link to video
2018
  • Terralemon is verantwoordelijk voor
  • Script
  • 3D animatie
  • Regie
  • Cameravoering
  • Editing

Verduurzaming is een van onze grootste maatschappelijke uitdagingen. Een essentieel element hierbij is het creëren van een circulaire economie - een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Hergebruik van afval zou een belangrijke stap in de richting van dit doel zijn.

Organische afvalstromen worden momenteel gecomposteerd, vergist of verbrand. De afvalverwerkingsindustrie zou het liefst deze afvalstromen gebruiken als bouwstenen voor de chemische industrie.

Biorizon werkt aan de productie van bio-aromaten. Deze vormen weer de basis voor kunststoffen, smeermiddelen, coatings en verpakkingen. Als de chemische industrie deze organische reststromen volledig zou benutten kan uiteindelijk een grote CO2-reductie worden gerealiseerd. Dit motiveert veel internationale bedrijven zoals Coca-Cola, Unilever en LEGO om deze alternatieve duurzame grondstoffen te verkennen.

Terralemon heeft de film gerealiseerd.